Russian version
 
Meter Waves Radiotelescopes Laboratory

A. Alexandrov  
A. Kulakov  
B. Galoshin  
G. Latyshev lat@prao.psn.ru
M. Chereshnev  
N. Solomin  
S. Boldenkov  
V. Ivanova ivanova@prao.psn.ru
V. Karpov  
V. Zlobin  
Yu. Azarenkov azarenk@prao.psn.ru

Back