Russian version
 
Pulsar Astrometry Department
V. Potapov - Dr., Head of Department

Group of Relativistic Mechanics and Gravitation
A. Rodin - Head of Section
E. Zmeeva  
I. Shuvalov  
V. Potapov potap@prao.psn.ru
Kalyazino Radio Astronomy Laboratory
V. Oreshko - Head of Laboratory
I. Lukhin  
V. Oreshko oreshko@prao.psn.ru
Pulsar Astrometry Laboratory
A. Avramenko avr@prao.psn.ru
A. Serov serov@prao.psn.ru
M. Pshirkov  
N. Murugov  
V. Solodkov  
Yu. Ilyasov ilyasov@prao.psn.ru

Back